Domov KONTAKTY

Lepšie pracovné príležitosti vďaka odbornej praxi v zahraničí

Posledné dva augustové týždne (18. – 31. 8. 2019) sa stal Londýn prechodným bydliskom 8 čerstvým absolventom študijného odboru 6317 M obchodná akadémia. Vďaka schváleniu navýšenia rozpočtu grantu na projekt Lepšie pracovné príležitosti vďaka odbornej praxi v zahraničí v sekcii – Odborné vzdelávanie a príprava, kľúčová akcia KA1– vzdelávacia mobilita jednotlivcov o 18 589 € mali absolventi možnosť získať praktické pracovné skúsenosti z výkonu odbornej absolventskej praxe vo firmách a organizáciách vo Veľkej Británii, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť si motiváciu, flexibilitu, pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku.

A tu je pár reakcií na otázky po návrate domov.

Otázky: Ktoré nové vedomosti, zručnosti a kompetencie ste získali alebo ste si zlepšili? Aké boli najdôležitejšie skúsenosti počas Vášho obdobia mobility?

– „Najväčšou skúsenosťou bolo najmä prispôsobiť sa životu v Londýne, ktorý je trocha odlišný od toho nášho. Zo začiatku som bola trocha vydesená, ale po čase som si zvykla a veľmi sa mi tam zapáčilo. Dokonca sa tam plánujem v budúcnosti vrátiť. Tento pobyt mi veľmi pomohol najmä v pochopení ľudí z rozličných kultúr a zároveň odbúraní určitých predsudkov.“

– „Veľké zlepšenie v cudzom jazyku, aj z toho dôvodu že kolektív v mojej práci bol veľmi milí a priateľskí, čiže sme medzi sebou viedli veľmi dlhé rozhovory. Zručnosti s technológiami a novými internetovými stránkami. Administratívne práce ako odpoveď na e-maily v anglickom jazyku mi už nerobí žiadne problémy. Spoznala som ako to prebieha v cudzej krajine. Určite sa netreba báť rozprávať, ľudia Vás vždy vypočujú a poradia Vám. Veľmi pozitívne beriem aj celkový dojem z ľudí. Vždy keď som nevedela vysvetliť v anglickom jazyku nejakú vec radi mi pomohli. Ako negatívum beriem pracovnú dobu, ktorá zaberá kvázi celý deň.

– „The best was the chance to work in completely foreign enviroment using foreign language.“

– „I believe, that I improved my English and learnt to communicate in this language. I tried appointments with clients and it is big experience for me. I improved my work in Excel, because I used this programme every day in my company. I learnt to work in a team and communicate with people during the appointments in English. I learnt to accept different cultures and traditions.“