Domov KONTAKTY

Biológia a ekológia

Cesta za prírodovednými expozíciami a kultúrou

„Keď odtrhneme kvet, zvädne, keď chytíme motýľa, zahynie. Vtedy pochopíme, že prírody sa môžeme dotýkať len srdcom.“ V slnečný piatok, 2. októbra 2015 žiaci II.A, II.B a II.C triedy pod vedením Mgr. K. Capákovej, Mgr. M. Ďuríkovej, Ing. Ľ. Jamborovej a PaedDr. Z. Truchlíkovej vycestovali za prírodovednými expozíciami a za kultúrou do nášho hlavného mesta – Bratislavy. Spoločne sme

Naše zážitky z výstavy The Human Body

Študenti druhých ročníkov si pod vedením triednych učiteľov a učiteľky vyučujúcej predmet biológia a ekológia spríjemnili dni 26. 10. 2012 a 30. 10. 2012  návštevou výstavy The Human Body v Bratislave. Cestou na výstavu vládla v autobuse ako vždy dobrá nálada. Po príchode do hlavného mesta si študenti skrátili čas pred alebo po výstave nákupmi či dobrým obedom v obchodnom centre