Domov KONTAKTY

Cesta za prírodovednými expozíciami a kultúrou

„Keď odtrhneme kvet, zvädne, keď chytíme motýľa, zahynie. Vtedy pochopíme, že prírody sa môžeme dotýkať len srdcom.“

V slnečný piatok, 2. októbra 2015 žiaci II.A, II.B a II.C triedy pod vedením Mgr. K. Capákovej, Mgr. M. Ďuríkovej, Ing. Ľ. Jamborovej a PaedDr. Z. Truchlíkovej vycestovali za prírodovednými expozíciami a za kultúrou do nášho hlavného mesta – Bratislavy. Spoločne sme navštívili Prírodovedné múzeum v Bratislave a podvečer divadelné predstavenie Tak sa na mňa prilepila v SND. 

Čím je prírodovedné múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť?

Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti a vývoja živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Je ústredným metodickým pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou. Svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné prírodovedné európske múzeá. Akvizičná činnosť múzea je zameraná najmä na územie Slovenska. Odbornej verejnosti sú zbierky poskytované na vedecké štúdium a širšej verejnosti sú prezentované prostredníctvom expozícií a výstav, prednášok, knižných monografií, publikačných výstupov v odbornej i dennej tlači, rozhlase a televízii.

Aj študenti Obchodnej akadémie v Žiline si vďaka prednáške o biodiverzite sveta rozšírili obzor svojich vedomostí a prírodovedného poznania, za čo vďačíme lektorovi prírodovedného múzea.

Podvečer nás už čakalo spomínané divadelné predstavenie, na ktoré všetci netrpezlivo čakali, pretože šlo o bláznivú komédiu o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. Študenti boli nadchnutý nielen samotným dejom divadelného predstavenia, ale aj hereckým obsadením. V komédii sa nám predstavili herci ako Diana Mórová, Tomáš, Maštalír, Jozef Vajda, Soňa Valentová-Hasprová a mnoho ďalších.