Domov KONTAKTY

Finančná olympiáda

Do piateho ročníka finančno-vedomostnej súťaže s názvom Finančná olympiáda, ktorá je určená študentom stredných škôl sa zapojili aj naši tretiaci a štvrtáci.

Súťažilo sa v troch kolách, ktoré postupne čoraz náročnejším spôsobom preverili  znalosti  vo finančnej problematike. Prvé dve kolá boli realizované formou online testu, počas ktorého bolo možné využívať akékoľvek dostupné pomôcky. Do druhého kola postúpilo 7 našich študentov. Celkovo sa druhého kola zúčastnilo 500 najúspešnejších účastníkov prvého kola.

Tretie kolo sa konalo v piatok 28. apríla  2017 v priestoroch Nadácie PARTNERS v Bratislave. Tohtoročné finále sa konalo aj s našou účasťou. Martin Gabaj zo IV.C triedy si zmeral sily v skupine 20 najlepších riešiteľov Finančnej olympiády. Finálové kolo pozostávalo z 13 testových otázok, 7 slovných úloh a prípadových štúdií z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Na rozdiel od predchádzajúcich kôl sa tu mohli študenti spoľahnúť len na vlastné vedomosti. Martin dokázal, že finančná gramotnosť je jeho parketa  a svojím výkonom vzorne reprezentoval školu. Svoje vedomosti v súťaži preverilo  vyše 5 500 stredoškolákov z celého Slovenska a Martin patrí k TOP 20.

K úspechu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších.