Domov KONTAKTY

2. miesto v československom grandfinále Prezentiády

V dňoch 27. – 28. 4. 2017 sa na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne uskutočnilo československé grandfinále súťaže Prezentiáda, ktorého sa zúčastnilo 16 súťažných tímov v kategórii ZŠ a 18 súťažných tímov v kategórii stredných škôl.

Grandfinále sa zúčastnili aj naše študentky Alexandra Dulinová, Daniela Fojcíková a Daniela Cabadajová. Ich tím Salašníci postúpil do grandfinále ako víťazný tím krajského turnaja v Žiline a na grandfinále v Brne jednoznačne potvrdili, že ich postup z krajského kola nebola náhoda. Ich kreativita, grafické a rétorické zručnosti presvedčili porotu a

získali úžasné 2. miesto!

K úspechu srdečne blahoželáme!

Súťaž v prezentačných zručnostiach má určite význam a aj našim študentkám pomôže v ďalšom napredovaní, o čom svedčia aj ich slová pre portál prezentiada.cz:

Je to zaujímavá súťaž, nie je taká stereotypná, ako sú nejaké vedomostné. Aj atmosféra je iná, lepšia. Je to súťaž zameraná na rozvíjanie mladých ľudí a podporuje ich v kreativite.

A ešte jeden citát z článku na prezentiada.cz:

Salašníci ve složení Alexandra dulinová, Daniela Fojcíková a Daniela Cabadajová uhranuly porotce svým zamyšlením nad absurdními zákony ve světě. Uznejte, že zakázat sobovi, aby vystrkoval hlavu z letadla, není fér. Pokus o úplatek porotců v podobě kelímku s pudingem se zřejmě vyplatil, protože do Žiliny se vracejí s pohárem za druhé místo.

 Viac o priebehu grandfinále nájdete na stránke prezentiada.cz.