Exkurzia – súdne pojednávanie 24. 11. 2014

1Dňa 24.11.2014 sme my – vybraní žiaci III. D vymenili školské lavice za lavice na Okresnom súde v Žiline, kde sme sa zúčastnili súdneho pojednávania, na ktorom sa prejednával Trestný čin nebezpečného prenasledovania podľa par. 360a Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obžalovaného súdili za to, že iného dlhodobo prenasledoval takým spôsobom, že to mohlo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatne zhoršiť kvalitu jeho života tým, že napr. vyhľadával jeho osobnú blízkosť, prípadne ho sledoval a pod. , za čo mu hrozil trest odňatia slobody až na 1 rok. Aj napriek tomu, že prokurátor uzavrel s obžalovaným pred začatím hlavného pojednávania dohodu o vine a treste, po skončení hlavného pojednávania sme mali možnosť klásť sudcovi otázky, na ktoré nám ochotne odpovedal. Okrem iného nás zaujímalo aj to, či už prejednával trestný čin vraždy; aké rozhodnutie bolo pre neho najťažšie alebo či už uložil nejaký výnimočný trest. Zo súdnej siene sme odchádzali plní dojmov, zaujímavých informácií ako i nových zážitkov.