Domov KONTAKTY

EUFin – webinár

„Didaktické materiály pre vzdelávanie finančnej gramotnosti“

V nadväznosti na experiment sa dňa 4. februára 2021 konal webinár „Didaktické materiály pre vzdelávanie finančnej gramotnosti“, ktorý pripravila a zrealizovala Obchodná akadémia v Žiline v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Žiline. Cieľom bolo informovať o nových metódach vzdelávania finančnej gramotnosti, predstaviť dobré príklady z praxe, diskutovať o možných problémoch a otázkach. Webinára sa okrem učiteľov stredných odborných škôl, ktoré sa zúčastnili experimentálneho overovania Escape room, zúčastnili aj zástupcovia štátnych inštitúcií (ŠPÚ, MPC, ŠIOV), ktoré majú v kompetencii vzdelávanie finančnej gramotnosti na Slovensku. Prítomní diskutovali o dôležitosti finančnej gramotnosti, integrácie finančného vzdelávania do všetkých vyučovacích predmetov, ale aj o nezastupiteľnej úlohe rodiny pri tomto vzdelávaní. Pozornosť bola venovaná aj potrebe zdieľania osvedčených didaktických materiálov a ich šíreniu.

Učitelia Obchodnej akadémie v Žiline Ing. Miriam Cedzová, Ing. Renáta Fojcíková, Ing. Lukáš Vartiak, PhD. predstavili vytvorené didaktické materiály – Rodinný rozpočet, Otváranie bankového účtu, Historický vývoj peňazí a bezpečnostné prvky peňazí – a vysvetlili metodiku ich využívania. Predstavené didaktické materiály účastníci webinára hodnotili pozitívne a sú k dispozícii na webstránke projektu www.eufin.org v časti Materials/Didactical Materials.

Ďakujem Mgr. Anne Cabajovej a Jozefovi Štrbákovi z SOPK za pomoc pri organizácii a realizácii tohto webinára.

Andrea Eliášová

Viac informácií o projekte, ďalšie zaujímavé články, výsledky výskumu a didaktické materiály k finančnej gramotnosti nájdete na stránke projektu www.eufin.org

Viac informácií o projektoch v programe Erasmus+ nájdete na: www.erasmusplus.sk