Domov KONTAKTY

Ekonomická olympiáda

11.12.  a 14.12. 2018 vybraní  žiaci tretích a štvrtých ročníkov testovali  svoje ekonomické vedomosti a zúčastnili sa Ekonomickej olympiády pod vedením Ing. Hlačinovej a Ing. Cedzovej. Online testovanie preverilo nielen to, ako študenti dávali pozor na hodinách, ale aj ich logické myslenie a prehľad o súčasnom dianí na našej aj svetovej ekonomickej scéne. Otázky boli zamerané na znalosti z oblasti mikroekonómie, makroekonómie, zahraničnej ekonómie, hospodárskej politiky či EU.


Poradie žiakov tretieho ročníka:

  1. miesto: Hulinová, III.A
  2. miesto: Biziková III.A, Jedlička IV.G
  3. miesto: Beliančinová IV.G

Poradie štvrtého  ročníka: 

  1. miesto Kupčuliaková IV.B, Brozová IV.A
  2. miesto Pecko IV.B
  3. miesto Rosa IV.A

Gratulujeme.

Ing. Andrea Hlačinová