Ekonomická olympiáda

16.1. a 17.1. sa niektorí žiaci tretích a štvrtých ročníkov podujali otestovať si svoje ekonomické vedomosti a zúčastnili sa Ekonomickej olympiády. Online testovanie preverilo nielen to, ako študenti dávali pozor na hodinách, ale aj ich logické myslenie a prehľad o súčasnom dianí na našej aj svetovej ekonomickej scéne. Otázky boli zamerané na znalosti z oblasti mikroekonómie, makroekonómie, zahraničnej ekonómie, hospodárskej politiky či EU.

Poradie na prvých miestach:

  1. miesto: Monika Masná – IV.C
  2. miesto: Timea Macáková – IV.B
  3. miesto: Denis Rosa – III.A a Adriána Grečnárová – IV.A

Gratulujeme!

Autor článku:
Ing. Miriam Cedzová