Domov KONTAKTY

3. cyklus prednášok na ŽU

Dňa 19.06.2019 sa vybraní žiaci druhého ročníka s pani učiteľkou Ing. Michaelou Kostolnou zúčastnili 3. ročníka cyklu prednášok na Žilinskej univerzite, ktoré sú určené hlavne pre študentov stredných škôl, čiže potencionálnych budúcich vysokoškolákov. Žiaci si vypočuli odborné prednášky o niektorých vybraných predmetoch, ktoré sa vyučujú na Katedre ekonomiky – PEDAS, ako napríklad štatistika, kalkulácie, guerilla marketing, obchodovanie na burze s cennými papiermi a podobne. Prednášky, ktoré trvali približne 15 minút,  boli veľmi pútavé a  podané zábavnou formou. Cieľom bolo ukázať a priblížiť študentom, čo bude obsahom predmetov a ako výučba prebieha. Po skončení prednášok prebehol záverečný online-test, ktorý preveril, čo všetko si študenti zapamätali. Mohli sem vyhrať mobilný telefón či smartwatch. Zároveň bol k dispozícii pedagogický zbor, ktorý bol ochotný žiakom odpovedať na ich otázky ohľadom štúdia na univerzite. Študenti sa tak dozvedeli nielen to, ako to v reálnom svete obchodu a podnikania chodí, či aké prostriedky potrebujú na podnikanie, ale mohli si vyskúšať aj sedenie v skutočnej vysokoškolskej aule a spoznať svojich možno budúcich učiteľov a nachvíľu si poobzerať možno budúcich spolužiakov.

Daniela Gašparová, II.B