Domov KONTAKTY

Súťaž „Naj účtovník“

V januári 2017 sa uskutočnilo I. kolo školskej súťaže z účtovníctva – „Naj účtovník“. Na súťaži sa zúčastnili žiaci troch tried druhého ročníka, ktorí si mohli prostredníctvom súťaže overiť svoje doteraz nadobudnuté vedomosti z účtovníctva. Žiaci riešili rôzne úlohy z učiva celého prvého polroka v trvaní dvoch vyučovacích hodín. Najlepší „účtovníci – začiatočníci“ absolvujú ešte druhé kolo, ktoré sa bude konať 23. marca. Víťazi druhého kola, ktorí sa umiestnia na 1. – 3. mieste získajú diplomy a tiež zaujímavé ceny.

Do druhého kola postúpilo týchto 12 žiakov:

Trieda II. A/1. skupina

Denisa Brozová
Denisa Majerová                   

Trieda II. A/2. skupina 

Mária Staníková
Slávka Kollárová

Trieda II. B/1. skupina

Nina Dúhová
Marek Chupáň                       

 Trieda II. B/2. skupina

Adriána Hanuliaková
Romana Rybáriková

Trieda II. C/1. skupina

Nikola Bochničková
Veronika Labošová               

Trieda II. C/2. skupina

Laura Hlušková
Zuzana Kaplíková

Postupujúcim žiakom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v druhom kole!

Ing. Michaela Kostolná
Ing. Blanka Kubalová