Domov KONTAKTY

Študijný pobyt našich učiteľov v Cambridge

V rámci schváleného projektu Erasmus+ s názvom „Učitelia bilingválneho štúdia držia krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania“ sa v dňoch 28. júla až 10. augusta 2019 Mgr. Monika Ďuríková, Ing. Michaela Kostolná a Ing. Lukáš Vartiak, PhD. zúčastnili kurzov zameraných na rozširovanie pedagogických spôsobilostí v programoch kontinuálneho vzdelávania so zameraním na zvýšenie kvality vzdelávania a internacionalizácie školy, ktoré sa konali v známom univerzitnom meste Cambridge.

Naši učitelia absolvovali kurzy zamerané na využitie súčasnej angličtiny vo vyučovacom procese, tvorbu a využitie testov, ako aj využitie kreatívnych prvkov vo výučbe angličtiny. Kurzy boli organizované Bell English School, založenou v roku 1955, a prebiehali na pôde Homerton College. Všetky kurzy boli uskutočnené formou blokovej výuky v skupinách a boli doplnené o workshopy, prednášky a kultúrny program (prehliadka mesta, burza kníh, Shakespeare pod holým nebom, kino večer, punting, tradičné britské športy, výlety do Ely, výlet do Grantchesteru, výlet do Londýna).

Aktívna účasť našich vyučujúcich na týchto kurzoch kontinuálneho vzdelávania prispeje k zvýšeniu kvality výučby nielen anglického jazyka, ale aj odborných predmetov vyučovaných v angličtine alebo prostredníctvom metódy CLIL.

Okrem toho, vďaka nadviazaniu medzinárodných kontaktov v rámci týchto kurzov, sa naša škola opäť posunula o krok ďalej v rámci svojej stratégie internacionalizácie. Veríme, že aj v budúcnosti sa nám podarí využiť možnosť vyslať našich učiteľov na kurzy kontinuálneho vzdelávania konané v zahraničí, nakoľko aj na základe ich vyjadrení pre nich tieto kurzy mali veľký význam a posunuli ich ďalej v profesionálnom aj osobnostnom rozvoji.

Ing. Lukáš Vartiak, PhD.