Olympiáda ľudských práv – školské kolo

Dňa 28. 11. 2013 sa  pod vedením učiteľov JUDr. Jany Tomaníčkovej a PaedDr. Petra Majera uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnilo 25 žiakov zo všetkých tried tretieho ročníka. Žiaci mali možnosť preveriť si svoje vedomosti v oblasti ľudských práv, zistiť, aký je ich všeobecný rozhľad, schopnosť vyjadriť sa, zaujať postoj  a argumentovať ku konkrétnemu ľudsko-právnemu problému. XVI. ročníka olympiády sa zúčastnilo 13 chlapcov a 12 dievčat. Všetci zúčastnení súťažiaci preukázali veľmi dobré znalosti v tejto oblasti. Žiaci prejavili schopnosť využiť teoretické vedomosti získané najmä v rámci vyučovacích hodín občianskej náuky a dejepisu, schopnosť analyticky myslieť, ako i vyjadriť svoj vlastný názor.

Vyhodnotenie školského kola:

1. miesto: Miroslav Moravčík (III.C)

2. miesto: Ivana Kozáčková (III.A)

3. miesto: Mária Štrbáková (III.E)

Víťazom srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom – krajskom kole Olympiády ľudských práv!