Domov KONTAKTY

Komu patrí fotoaparát?

To je len jedna úvodná otázka na prednáške o ochrane duševného vlastníctva. Vlastníkom fotoaparátu, a teda i vlastníkom unikátnych fotografií, ktoré urobila „opica“ v zoologickej záhrade je človek.

Prednášajúca Ing. Andrea Čorejová spolu s Veronikou Šramovou prišli zo Žilinskej univerzity a 14. novembra 2017 nám prezradili odpovede aj na tieto otázky:

  • Máš nápad a nevieš ako postupovať ďalej? 
  • Môže tvoj nápad niekto ukradnúť? 
  • Čo je to duševné vlastníctvo a kde ho nájdeš? 
  • S akými druhmi ochrany nápadov sa môžeš stretnúť v praxi? 
  • Kedy je ochrana tvojho nápadu skutočne nutná? Aké formy ochrany môžeš využiť a ako to celé speňažiť?

Poslucháčmi boli žiaci II.G, II.C, IV.A a IV.B triedy. Veľa zaujímavostí z praxe sa dozvedeli i vyučujúci, ktorí sa prednášky zúčastnili (Ing. Fojcíková, Ing. Synáková, Ing. Kochláňová, Ing. Zrebný). Zúčastnení žiaci i pedagógovia nadobudli praktické skúsenosti z oblasti práva i ochrany duševného vlastníctva. Prednáška Intelectuall property bola jedným z bodov aktivít v Banka Žilina.

Na záver len: „Nezabúdajme, že i naše riešenia výskumu je potrebné chrániť“.

Ing. Lenka Synáková