Domov KONTAKTY

Náboženská výchova

Biblická olympiáda – dekanátne kolo 2017

Dňa 22. 3. 2017 sme sa zúčastnili na dekanátnom kole BIBLICKEJ OLYMPIÁDY, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch CVČ Strom na Solinkách. Celé biblické dopoludnie začalo o 8. 00 slávnostnou sv. omšou v Kostole Dobrého pastiera, po ktorej sa súťažné tímy presunuli do priestorov CVČ. Počas dopoludnia si naše žiačky v siedmich súťažných kolách overili znalosti z vybraných kníh Svätého Písma.

Biblická olympiáda v školskom roku 2014/ 2015

Dňa 13. 3. 2015 sa uskutočnilo DEKANÁTNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY na Gymnáziu Kráľovnej Pokoja v Žiline. Našu školu reprezentoval trojčlenný tím v zložení: Petra Pažičanová (I. A) Adriana Grečnárová (I. A) Diana Muráriková (I. B) Súťaž začala svätou omšou a potom sa študenti pustili do riešenia úloh. Súťažilo sa v piatich kolách, ktoré obsahovali otázky

Biblická olympiáda – školské kolo

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do BIBLICKEJ OLYMPIÁDY. Poslaním a cieľom súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska, je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Žiaci prvých a druhých ročníkov si otestovali vedomosti z vybraných biblických kníh (Jozue,

Biblická olympiáda – školské kolo

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do BIBLICKEJ OLYMPIÁDY. Triedne kolá prebiehali v týždni od 20. 1. – 24. 1. 2014. Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 29. 1. 2014, postúpili žiaci prvých a druhých ročníkov, ktorí v ňom reprezentovali svoje triedy. Poslaním a cieľom súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu

Biblická olympiáda v škol. roku 2011 / 2012

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do BIBLICKEJ OLYMPIÁDY. Triedne kolá prebiehali v týždni od 9. 1. – 13. 1. 2012. Zúčastnilo sa ich 234 žiakov z prvých a druhých ročníkov. Do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 25. 1. 2012, postúpili: I. A – Štadániová Elena, Čanigová Michaela I. B – Komorovská Veronika, Škola Dávid I. C

Biblická olympiáda v škol. roku 2010 / 2011

Dňa 8. 3. 2011 sa uskutočnilo DEKANÁTNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY na Gymnáziu Kráľovnej Pokoja v Žiline. Našu školu reprezentovali žiačky, ktoré postúpili zo školského kola: Ivana Šmajová (II. C) Michaela Žiaková (I. A) Kristína Bielková (I. B) Súťaž začala svätou omšou a potom sa študenti pustili do riešenia úloh. Súťažilo sa v piatich kolách, ktoré mali rôzne zameranie (test, pravdivosť výrokov, citáty

Biblická olympiáda v škol. roku 2010 / 2011

Žiaci, ktorí postúpili do školského kola: I. A – Mišiaková, Hanuliaková, Jamečná, Žiaková I. B – Bielková, Martiniaková I. C – Repák, Cuper, Lukáč I. D – Vojteková, Ďurinová I. E – Čečková, Chovancová, Kubalová II. A – Husárová, Koptáková II. B – Moravčíková II. C – Poliačková, Šamajová II. D – Romančíková, Muráň, Madeja

Biblická olympiáda v škol. roku 2009 / 2010

Výsledky školského kola Biblickej olympiády pre školský rok 2009 / 2010: 1. miesto   Andrea Bartošová   I.A – 30 bodov 2. miesto   Veronika Šošková   II.A – 29 bodov 3. miesto   Ivana Šamajová   I.C – 28 bodov