Domov KONTAKTY

Divadlo inak

Tretiaci – bankári pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej boli vo štvrtok 15. februára 2018 hosťami v Cirkevnej základnej škole R. Zaymusa. Realizovalo sa druhé stretnutie finančnej gramotnosti so žiakmi VIII. A triedy a ich pani zástupkyňou Mgr. Janou Krajčíkovou.

Vytvorili sme štyri tímy – zelený, červený, žltý a modrý tím.

Po privítaní sa začalo divadlo! Žiaci Obchodnej akadémie si zadali role a použitím tejto inovatívnej situačnej metódy začali „vyučovať“! Zakladali účet. Dvaja žiaci z tímu hrali a dvaja vysvetľovali každý pojem, ktorý pri hraní divadla použili /napr. denný limit, podpisový vzor, SMS notifikácia, disponent účtu a pod./. Kartičky dopĺňali hru pre lepšie zapamätanie pojmov.

Potom si role vymenili. Žiaci vysvetľujúci pojmy – hrali a tí, ktorí hrali predtým – začali vysvetľovať. Toto druhé divadlo bolo pre utvrdenie „učiva“. Preskúšanie ôsmakov tvorenými otázkami zo strany žiakov OA ako aj ich vyučujúcou bolo predohrou na to, aby divadlo zvládli žiaci základnej školy. A verte, že zvládli. Bolo radosťou pozorovať „divadelné“ výkony ôsmakov.

Ale, aby sme si boli úplne istí, že všetko zvládli, rozdali sme tajničky, ktoré obsahovali práve preberané pojmy a v úplnom závere test, ktorý vyplnili mnohí na 100 %.

Z pracovnej atmosféry si pozrite fotodokumentáciu – tešíme sa na posledné stretnutie.

Ing. Renáta Fojcíková
vyučujúca bankovníctva