Týždeň finančnej gramotnosti – 2. ročník – 14. 05. 2018 (pondelok)

Rotácia medzi lektormi:

Rozdelenie do skupín: