Domov KONTAKTY

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

VYHODNOCOVACIA_SPRAVA_SKOLY_sk_rok_2017_2018
, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok 2011/2012.


Dňa 23. 11. 2011 schválil Žilinský samosprávny kraj správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina za školský rok 2010/2011 (§ 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení).


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

 


 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 – PDF