Domov KONTAKTY

Faktúry

Faktúry od 1. 1. 2020

Zverejnené faktúry

Faktúry 2019

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2019 Záloha za plyn 1/2019 2 739,00 07.01.2019 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256

Faktúry 2018

    Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2018 Záloha za plyn 1/2018 1 949,00 08.01.2018 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,   

Faktúry 2017

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2017 Záloha za plyn 1/2017 2 117,00 02.01.2017 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO 35815256

Faktúry 2016

    Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2016 Záloha za plyn 1/2016 2 117,00 11.01.2016 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,   

Faktúry 2015

  Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2015 Záloha za plyn 1/2015 2 415,00 05.01.2015 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO

Faktúry 2014

  Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2014 Záloha za plyn 1/2014 2 415,00 02.01.2014 SPP a.s.,        Mlynské nivy 44/a,         825 11  Bratislava,    IČO

Faktúry 2013

  Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v  € s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2013 Prístup do siete internet 01.01.-31.01.2013 36,26 04.01.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,     Ševčenkova 36,       851 01  Bratislava,       

Faktúry 2012

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr OA Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v € Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy/objednávky, s ktorou faktúra súvisí podľa číselníka OA Dátum zaplatenia faktúry 1/2012 Preddavok za plyn na obdobie január 2012 2 990,00 5.1.2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO

Faktúry 2011

Faktúra č. 2011058 Faktúra č. 110724781 Faktúra č. 1011121401 Faktúra č. 139 Ročné vyúčtovanie za plyn Faktúra č. 2011020 Faktúra č. 2011025 Faktúra č. 211605 Faktúra č. 2011018 Faktúra č. 2011019 Faktúra č. 2118010403 – SEVAK Faktúra č. 1011091018 Faktúra č. 2011015 Faktúra č. 2118007213 Faktúra č. 1111200192 Faktúra č. 70 Faktúra č. 2118003105 Faktúra