Zoznam študentov V. G

Triedny učiteľ: Ing. Miriam Cedzová

Zástupca: Ing. Dagmar Kochláňová

Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 6 dievčat: 17

 1. Bedri Filip
 2. Brodková Kristína
 3. Cabadajová Daniela
 4. Doležalová Emma
 5. Dulinová Alexandra
 6. Fojcíková Daniela
 7. Gachová Mária
 8. Gecíková Zuzana
 9. Hajduchová Martina
 10. Harceková Veronika
 11. Hlačinová Terézia
 12. Hrošovský Tomáš
 13. Hrubjak Tomáš
 14. Chupáňová Jarmila
 15. Kozumplíková Emma
 16. Kubalová Nicol
 17. Lesková Lívia
 18. Lietavcová Patrícia
 19. Martinka Branislav
 20. Poljaková Tatiana
 21. Repkovský Samuel
 22. Vágo Dominik
 23. Veresová Barbora