Zoznam študentov IV. D

Triedny profesor: PaedDr. Capáková Katarína

Zástupca: Ing. Križová Oľga

Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 5 dievčat: 22

 1. Baránková Silvia(1. Skup.)
 2. Beliančinová Michaela(2. Skup.)
 3. Cimermanová Margita(2. Skup.)
 4. Dingová Erika(1. Skup.)
 5. Haššová Katarína(1. Skup.)
 6. Chlapíková Nikola(2. Skup.)
 7. Kocúrová Barbora(2. Skup.)
 8. Kollárová Simona(1. Skup.)
 9. Kováčová Adriána(2. Skup.)
 10. Krč Vladimír(1. Skup.)
 11. Lukáčová Martina(2. Skup.)
 12. Maceášiková Miroslava(2. Skup.)
 13. Macek Jakub(1. Skup.)
 14. Malková Martina(1. Skup.)
 15. Moravčíková Miroslava(2. Skup.)
 16. Mrvečková Lucia(2. Skup.)
 17. Pečalková Katarína(1. Skup.)
 18. Pekárová Bronislava(2. Skup.)
 19. Poljaková Adriána(1. Skup.)
 20. Salat Dominik(2. Skup.)
 21. Sventeková Nikola(1. Skup.)
 22. Štillová Diana(1. Skup.)
 23. Šupej Marek(1. Skup.)
 24. Talapková Naďa(1. Skup.)
 25. Vandlíček Michal(2. Skup.)
 26. Vraňanová Martina(1. Skup.)
 27. Zákopčanová Romana(2. Skup.)