tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Zoznam študentov IV. C

Triedny učiteľ: Ing. Ľubica Jamborová

Zástupca: Ing. Oľga Križová

Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 4 dievčat: 22

 1. Bálintová Andrea (1. skup.)
 2. Binčáková Dana (2. skup.)
 3. Bochničková Nikola (1. skup.)
 4. Brezinová Barbora (2. skup.)
 5. Czelisová Eva (1. skup.)
 6. Ďungelová Petra (1. skup.)
 7. Francová Nikola (1. skup.)
 8. Gavulová Tatiana (2. skup.)
 9. Gondášová Dominika (2. skup.)
 10. Halagan Jakub (2. skup.)
 11. Halúsková Kristína (1. skup.)
 12. Hanuliaková Katarína (1. skup.)
 13. Hlušková Laura (2. skup.)
 14. Hryzák Ivan (1. skup.)
 15. Kaplíková Zuzana (2. skup.)
 16. Labošová Veronika (1. skup.)
 17. Lisková Laura (2. skup.)
 18. Maťková Aneta (1. skup.)
 19. Mráziková Monika (2. skup.)
 20. Ondáková Terézia (2. skup.)
 21. Ondrejíčková Zuzana (2. skup.)
 22. Remišová Simona (2. skup.)
 23. Sandanus Adam (1. skup.)
 24. Straka Andrej (1. skup.)
 25. Šoporová Bianka (2. skup.)
 26. Veselá Monika (1. skup.)