Zoznam študentov IV. B

Triedny učiteľ: Ing. Michaela Kostolná

Zástupca: Ing. Oľga Križová

Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 5 dievčat: 21

 1. Balátová Petra
 2. Belanová Tamara
 3. Bíziková Bronislava
 4. Drevená Natália
 5. Dudusová Rebeka
 6. Ďuračíková Terézia
 7. Gánoczyová Natália
 8. Gašparová Daniela
 9. Kapitulíková Laura
 10. Klagová Katarína
 11. Kozáček Martin
 12. Krupová Nikola
 13. Kubianová Petra
 14. Macangová Simona
 15. Makuková Nikola
 16. Martinka Matúš
 17. Martinusíková Lucia
 18. Mešková Patrícia
 19. Miho Marián
 20. Michalcová Kristína
 21. Rajmová Darina
 22. Repáň Jakub
 23. Síčová Katarína
 24. Tarabová Kristína
 25. Vallo Marek
 26. Žídeková Monika