Zoznam študentov III. B

Triedny učiteľ: Ing. Michaela Kostolná

Zástupca: Mgr. Valentín Hlivják

Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 5 dievčat: 22

 1. Balátová Petra
 2. Belanová Tamara
 3. Bíziková Bronislava
 4. Caránková Nikola
 5. Drevená Natália
 6. Dudusová Rebeka
 7. Ďuračíková Terézia
 8. Gánoczyová Natália
 9. Gašparová Daniela
 10. Kapitulíková Laura
 11. Klagová Katarína
 12. Kozáček Martin
 13. Krupová Nikola
 14. Kubianová Petra
 15. Macangová Simona
 16. Makuková Nikola
 17. Martinka Matúš
 18. Martinusíková Lucia
 19. Mešková Patrícia
 20. Miho Marián
 21. Michalcová Kristína
 22. Rajmová Darina
 23. Repáň Jakub
 24. Síčová Katarína
 25. Tarabová Kristína
 26. Vallo Marek
 27. Žídeková Monika