Zmluvy 2020

Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA Názov zmluvy Identifikácia zmluvných strán Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy v € Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..) Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
5/01-20 – PDF Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania č.2/2019 Gymnázium,                               Veľká okružná 22,              010 01  Žilina,                    IČO: 00160890 poskytovanie stravovania Hodnota hlavného jedla 2,67 EUR, 55% príspevok zamestnávateľ 1,47 € 1 jedlo, Príspevok zo SF 0,20 € 1 jedlo, príspevok zamestnanec 1,00 € 1 jedlo neurčitá 29.1.2020 31.01.2020