Živá červená stužka

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

Prvý december sa stal Svetovým dňom boja proti HIV/AIDS. Ľudia na celom svete si pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS.

Farba stužky symbolizuje krv a život. Jej posolstvom je ZÁUJEM a SOLIDARITA s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS, ktorí patria do spoločnosti napriek svojej chorobe. NÁDEJ, že boj s nákazou HIV a chorobou AIDS bude raz vyhratý a že hľadanie vakcíny a liečby na zastavenie bolesti a utrpenia bude úspešné. PODPORA tých, ktorí žijú s HIV/AIDS. Červená stužka je aj posolstvom podpory ďalšieho vzdelávania pre tých, ktorí nie sú infikovaní HIV.

V duchu tohto posolstva sa spojili žiaci I. A, aby spolu s ďalšími spolužiakmi zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline a Strednej odbornej školy elektrotechnickej V Žiline vytvorili živú červenú stužku.

Týmto gestom sme vyjadrili pochopenie, podporu a nádej ľuďom nakazeným vírusom HIV alebo trpiacim ochorením AIDS.