tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Živá červená stužka

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorá je odporúčaná školám a školským zariadeniam aj prostredníctvom Pedagogicko-organizačných pokynov.

Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Do jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa zapojila aj naša škola v spolupráci so Strednou priemyselnou školou stavebnou v Žiline.

V piatok 1.decembra prišli žiaci druhého ročníka oblečení v červených farbách. Počas prvej hodiny sa presunuli do átria Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline, kde spolu približne 180 žiakov vytvorilo živú červenú stužku.

Týmto gestom sme vyjadrili pochopenie, podporu a nádej ľuďom nakazeným vírusom HIV alebo trpiacim ochorením AIDS.