tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

ZARADENIE ŽIAKOV DO TRIED pre školský rok 2018/2019

I.A, I.B – študijný odbor 6317 M obchodná akadémia

I.G, I.H – študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)