ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku (bufet)

 

ZÁMER a PODMIENKY
priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja
v správe Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
č. 1/2017

Stiahnite vo formáte PDF alebo DOC.
View Fullscreen