Domov KONTAKTY

Začíname s účtovníctvom

To je názov súťaže, ktorú usporiadali vyučujúci predmetu Účtovníctvo pre študentov 2. ročníka. Zúčastnili sa jej všetci žiaci 2. ročníka. Ich úlohou bolo riešiť e-learningový test v rozsahu 30 otázok. Otázky boli rôznorodé. Dopĺňali sa vynechané slová v definíciách pojmov v súlade so Zákonom o účtovníctve, vyberali sa správne odpovede z viacerých možností, študenti museli rozmýšľať o pravde/nepravde výrokov atď.

Z prvého kola súťaže postúpili 2 študenti do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 17. decembra. V školskom kole súťaže „Začíname s účtovníctvom“ súťažilo 12 študentov. Úspešnosť prác bola u všetkých zúčastnených vyššia ako 90 %. V 2. časti postupujúci študenti riešili rôzne hospodárske operácie, venovali sa aktívam a pasívam, ich podrobnému členeniu.

Tieto náročné úlohy riešili v tabletovej učebni.

Keďže víťazmi sa stali už postupom všetci 12 študenti, odmenení nemohli byť všetci.

Diplomy a hodnotné ceny si zaslúžili len tí, čo sa umiestnili na prvých 3 miestach.

Ostatní si odniesli sladkú odmenu.

Výhercom srdečne blahoželáme!

Pozrite si teda tých „NAJ účtovníkov 2. ročníka“

  1. miesto: Sinaková Kristína
  2. miesto: Cabalová Nikola
  3. miesto: Muráriková Diana

Výhercom prajeme, nech im to nadšenie pre účtovníctvo vydrží čo najdlhšie, aby mohli školu reprezentovať i v ďalších súťažiach.

Ing. Synáková