ZABUDNI NA STRES, POZRI,ČO NA OA BOLO, JE A EŠTE BUDE. . .

cfp-amalkerO tom, že žiaci sú šikovní, keď majú chuť, svedčia výsledky ich prác i vo voliteľných predmetoch. Výnimkou nie je ani predmet Cvičná firma praktikum. Prinášam Vám ukážky prác našich žiakov v rámci predmetu Cvičná firma praktikum. Sami sa presvedčíte, že žiaci sú rôznorodí, majú dobré nápady a každý člen dáva cvičnej firme to, čo jej chýba. Pretože dáva kúsok seba. A tak vznikol celok – vznikla vízia, misia a poslanie kolektívov – cvičných firiem…

 

 

V školských rokoch 2011/2012 a 2012/2013 pôsobili tieto cvičné firmy:

Adrenalin BOMB, s. r. o.

A &  C Travel, s. r. o.

Magic Tea, s. r. o.

Grano de Caffé, s. r. o.

V rokoch 2012/2013 a 2013/2014

Animal Kingdom, s. r. o.

Amalker, s. r. o.

Vogue, s. r. o.

Palace HOTEL, s. r. o.

V rokoch 2013/2014 a 2014/2015 pôsobia:

Tematic club, s. r. o.

La Festa, s. r. o.

Mawoco, s. r. o.

2 cvičné firmy sú v procese zakladania