Vzor úloh – čítanie s porozumením – PS na bilingválne štúdium

Vzor úloh – čítanie s porozumením – PS na bilingválne štúdium: