tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Vyhodnotenie talentových prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020

Vyhodnotenie talentových prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020, študijný odbor: 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium 
vo formáte pdf.

Zápis prijatých uchádzačov bude 11. apríla 2019 (štvrtok) na sekretariáte školy
od 7.30 h do 11.00 h  a od 12.00 h do 15.00 h.