tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

„Vráťme šport do škôl“ – grant odboru školstva a športu ŽSK

Prostredníctvom projektu „Vráťme šport do škôl“ môžeme žiakom našej školy poskytnúť viac možností na športové aktivity. 7.9.2018 sme využili ponuku fitness centra eXtreme park a v tomto atraktívnom prostredí sme si zacvičili a zdokonalili svoje pohybové schopnosti. Niektorí prekročili aj hranice svojich možností a naučili sa nové cvičebné prvky, ktoré určite využijú vo svojom ďalšom aktívnom živote.

Ponuku, ktorá sa neodmieta, nám dal bývalý žiak našej školy Roman Klandúch. Je aktívny športovec, majster Slovenska v STREET WORKOUTE v kategórii Weighted do 75kg  a účastník Majstrovstiev sveta v Lotyšsku 2018.  Dňa 12.09.2018 viedol 2 otvorené hodiny telesnej výchovy s dievčatami aj chlapcami. Po rozcvičke si žiaci vyskúšali silu svojich brušných a ramenných svalov a zdokonalili stojky na rukách a hlave. Roman sa teší na ďalšiu spoluprácu a plánujeme žiakom prostredníctvom prezentácie ukázať „street workout naživo“ v mesiaci október.

Dúfame, že žiakom sa aktivity natoľko zapáčili, že aj naďalej budú cvičiť s radosťou, či už na hodinách telesnej výchovy, alebo vo svojom voľnom čase.

Predmetová komisia telesnej výchovy