Vráťme šport do škôl 2018

Na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Vráťme šport do škôl“, škola získala finančné prostriedky vo výške 550 Eur v podprograme „Telesná a športová výchova“ . Hlavným cieľom tohto projektu je v súlade s akčným plánom boja proti obezite, prispieť k zmene pohybových a stravovacích návykov u žiakov. Realizáciou projektu bude možné zakúpenie potrebného vybavenia pre rôzne formy cvičenia. Súčasťou projektových aktivít sú inštruktážne tréningy a súťaže s využitím zakúpeného cvičebného náradia. Prostredníctvom projektu bude možné motivovať žiakov k ďalším pohybovým aktivitám ako i ukázať im cestu vedenia zdravého životného štýlu.

Autor článku: JUDr. Jana Tomaníčková