Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

vianocnypozdrav

Zvončeky už zvonia
a ihličie vonia,
svetlo sviečok mihotavé,
Vianoce k nám prišli práve.
Preto sviatky krásne majte,
v pohode ich prežívajte.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2019 praje všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy

Ing. Ľubica Pevná.