tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

vianocnypozdrav

Zvončeky už zvonia
a ihličie vonia,
svetlo sviečok mihotavé,
Vianoce k nám prišli práve.
Preto sviatky krásne majte,
v pohode ich prežívajte.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2019 praje všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy

Ing. Ľubica Pevná.