Vianočná zbierka UNICEF 2018

1,4 milióna detí v Južnom Sudáne, Nigérii, Somálsku a Jemene trpí hladom. Výnos z tohtoročnej zbierky bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy pre deti, ktoré trpia podvýživou.

1,4 milióna hladujúcich detí – 1,4 milióna príbehov

Trvanie zbierky: 2. – 15. 12. 2018

Aj študenti našej školy sa aj tento rok zapojili do zbierky. Za účasť a vyzbierané prostriedky ďakujem študentom 3.A a 3.B.

Ing. Kolmanová D., VaKP