tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Vianočná zbierka pre útulok

S príchodom Vianočných sviatkov sa aj naša škola rozhodla pre trochu štedrosti  :)  ?

Začiatkom Decembra nás navštívil jeden chlpáčik, ktorého zrejme niekto pohodil pred školou a tak sme ho odovzdali do utulokZilina.sk, kde ho niekoľko hodín na to adoptovali.

Inšpirovaní touto návštevou sa u nás zorganizovala Vianočná zbierka pre tento útulok, v ktorej sa podarilo vyzbierať takmer 200€ a zároveň sme prispeli aj vecnými darmi.

Po finančnej stránke najviac prispeli zostupne triedy I.A, IV.C a II.A. Po materiálnej stránke to boli II.B, II.A a III.G.

Iniciátorkou tejto štedrej Vianočnej zbierky bola pani profesorka Jaroslava Baltová, ktorej  patrí veľká vďaka. Taktiež patrí poďakovanie žiakovi našej školy Matejovi Bartekovi, ktorý sa zapájal a pomáhal pri zbierke, ale i Vám všetkým žiakom, ktorí ste prispeli na dobrú vec.

Paulina Nemcová 2A