Domov KONTAKTY

Vianočná recepcia bankárov!

Vo štvrtok 14. 12. 2017 sa uskutočnila vianočná recepcia bankárov. Pani profesorky Ing. Darina Kolmanová a Ing. Renáta Fojcíková spolu so žiakmi III. A triedy vyhodnotili svoju polročnú prácu. Vypočuli sme si odprezentovanie niekoľkých prezentácií na zaujímavé témy. Musíme skonštatovať, že úroveň vystúpení žiakov sa zvýšila. Rovnaký názor mala aj pani zástupkyňa Mgr. Andrea Eliášová, ktorá sa prišla medzi nás pozrieť  Chlebíčky, džús či sladkosti len umocnili príjemný pocit zo spoločne stráveného času. Krásne Vianoce!
 
Ing. Renáta Fojcíková