Domov KONTAKTY

VIA University College, Horsens a Aarhus

Čoraz viac žiakov stredných odborných škôl absolvuje vysokoškolské štúdium v zahraničí. Ako občania Európskej únie máme právo študovať a pripravovať sa na budúce povolanie vo všetkých členských štátoch únie. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa štúdium v zahraničí stáva jednoduchším aj prostredníctvom činnosti sprostredkovateľských agentúr, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním podporných a poradenských služieb (napr. www.saia.sk, www.interstudy.sk, www.enlap.sk).

Obchodná akadémia v Žiline nadviazala v školskom roku 2012/2013 spoluprácu s agentúrou InterStudy, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá sprostredkuje záujemcom o vysokoškolské štúdium v zahraničí študijné programy renomovaných univerzít vo Veľkej Británii, Dánsku, Holandsku a Švajčiarsku.

Dňa 13. februára 2013 sme privítali v našej škole zástupcov agentúry InterStudy, ktorí predstavili žiakom 4. ročníka informácie o možnostiach bezplatného štúdia na dánskej vysokej škole „VIA University College“, so sídlom v mestách Horsens a Aarhus. Informácie o vysokej škole boli prezentované dánskym lektorom v angličtine.

Univerzita VIA University College má v meste Horsens dve fakulty, na ktorých študuje viac ako 4.000 študentov. Výučba je realizovaná v anglickom jazyku v štyroch moderných kampusoch, ktorých súčasťou sú moderne vybavené učebne, spoločenské priestory, miestnosti pre projektovú prácu s počítačmi pripojenými na internet a knižnice so študovňami. V meste Aarhus sa vyučujú študijné programy v kampuse „Business Academy“, v ktorom sa vzdeláva 650 študentov.

Via University College v Dánsku ponúka štúdium v uvedených študijných programoch: AP Marketing Management, AP Building Technology, BA Value Chain Management, BA Architectural Technology & Construction Management , BSc Information Technology Engineering, BA International Sales and Marketing Management, BSc Civil Engineering, BSc Mechanical Engineering a BA Global Business Engineering.

Záujemcovia o štúdium na VIA University College z členských krajín Európskej únie neplatia žiadne poplatky za bakalárske a AP Degree štúdium. Škola každoročne udeľuje niekoľkým talentovaným študentom športové štipendium. Bližšie informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí sú dostupné na internetových stránkach www.euroinfo.gov.sk/studium/, www.univerzityeu.sk a www.interstudy.sk.