Domov KONTAKTY

V ústrety duálnemu vzdelávaniu s podporou Nadácie KIA Motors Slovakia

Veľmi nás teší, že aj s podporou Nadácie KIA Motors Slovakia sa nám podarilo zrekonštruovať priestory pre zabezpečenie worshopov, prednášok a stretnutí najmä s odborníkmi z praxe. Škola nemala priestor, ktorý by bolo možné využiť na stretnutie väčšieho počtu účastníkov. Realizáciou projektu bude k dispozícii interiér, ktorý bude slúžiť na stretnutia so zamestnávateľmi, lektormi a partnermi školy.

Získaním grantu vo výške 1040 Eur z Nadácie KIA Motors Slovakia sa nám podarilo vybaviť interiér rokovacími stoličkami.

Participácou na projekte  sme mohli prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania na škole, lepšiemu prepojeniu teórie s praxou a k prehĺbeniu spolupráce školy so zamestnávateľmi.

Aj touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za podporu pri vytváraní príjemného pracovného prostredia pre žiakov aj zamestnancov školy.

Po rekonštrukcii
Pred rekonštrukciou