Usilovnosťou k cieľu

Žiaci obchodnej akadémie v Žiline sa pripravujú na skúšku dospelosti. Hrdo nosia zelené stužky. Posledné dni v škole, plnenie si školských povinností, vytvorenie tabla – to boli činnosti, ktoré ešte žiaci tried 4. ročníkov v máji dobojovali. Pre nich nadišiel „akademický týždeň“. V marci úspešne zvládli písomnú časť maturitnej skúšky, v apríli praktickú časť a posledný májový týždeň ich čakajú ústne skúšky.

4 roky ubehli rýchlo, nech týždeň príprav je dostatočný čas na ich dôkladnú prípravu, aby bez zaváhania zodpovedali na vyžrebované otázky jednotlivých predmetov.

15. mája sa rozlúčili na školskom ihrisku so školou, žiakmi nižších ročníkov, pedagógmi i vedením školy. Každá maturitná trieda prezentovala svoj kolektív – triedu svojským spôsobom. Zazneli i poďakovania triednym, pedagógom a vedeniu školy.

Pani riaditeľka Ing. Ľubica Pevná predniesla maturantom taktiež pár slov na rozlúčku. Všetci pevne veríme, že čas strávený v škole nebol časom zbytočným a všetky nadobudnuté vedomosti sa zúročia vo výborných známkach ústnych odpovedí.

Čo zaželám maturantom?

Spomeniem jeden citát:
„Čokoľvek, keď sa o to usilujete, je možné. „  [Larry Price]

Držíme palce, maturanti!