UNICEF – Týždeň modrého gombíka

Po viac ako troch týždňoch od ničivého zemetrasenia v Nepále je situácia v krajine veľmi vážna. Mnohé deti ostali bez domova, v hlbokom šoku a bez prístupu k základnej starostlivosti. S blížiacim sa monzúnovým obdobím sa zvyšuje aj riziko prepuknutia chorôb a hnačkových infekcií. Zemetrasenie zničilo viac ako 130 000 domácností a ponechalo 3 milióny ľudí bez prístupu k potravinám. Deti v najpostihnutejších oblastiach nemajú dostatočný prístup k pitnej vode, zdravotnej starostlivosti a vyučovaniu. V ohrození je viac ako 1,7 milióna detí.

Slovenský výbor pre UNICEF organizuje po 11. krát celoslovenskú kampaň na pomoc deťom z problémových oblastí sveta. Každý rok v máji sa školy a dobrovoľníci aktívne zapájajú do verejnej zbierky „Týždeň modrého gombíka“, ktorej výnos je určený na pomoc ohrozeným deťom. Keďže dňa 25. apríla 2015 postihlo Nepál tragické zemetrasenie, rozhodli sa predstavitelia UNICEF zareagovať na uvedenú situáciu a prevažnú časť výťažku zo zbierky pošlú na pomoc deťom z Nepálu.

Obchodná akadémia v Žiline intenzívne spolupracuje so Slovenským výborom pre UNICEF od školského roku 2013/2014, kedy získala titul „Škola priateľská k deťom“. Súčasťou programu sú aktivity humanitárneho a sociálneho charakteru, na ktorých sa podieľajú žiaci školy. Tohtoročná zbierka „Týždeň modrého gombíka“ sa uskutoční v termíne od 18. mája 2015 do 22. mája 2015. Do realizácie zbierky sa zapojili žiačky z II.B – Silvia Sobolová, Natália Hreusíková, Zuzana Koptáková a Lucia Králiková, ktoré stretnete aj v centre Žiliny.

Aktuálne informácie o verejnej zbierke „Týždeň modrého gombíka“ sú dostupné na internetových stránkach http://www.unicef.sk/modrygombik a https://www.youtube.com/watch?v=TuU_K7v6D7g.

tyzden-modreho-gombika