UNICEF – Týždeň modrého gombíka

tyzden-modreho-gombikaKaždý rok organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbierku „Týždeň modrého gombíka“. Výnos zo zbierky v roku 2014 bude určený na pomoc ohrozeným deťom v Ugande v oblasti zabezpečenia pitnej vody a základných sanitačných a sociálnych zariadení. „Týždeň modrého gombíka“ na Obchodnej akadémii v Žiline sa uskutoční v termíne od 12. mája 2014 do 16. mája 2014.

V roku 2013 sa podarilo vyzbierať 61 475,93 Eur. UNICEF má záujem zmeniť situáciu v Ugande a dosiahnuť, aby sa čistá voda stala základom života všetkých afrických detí. Nedostatok pitnej vody a choroby spôsobené jej zlou kvalitou a nedostatočnou hygienou spôsobujú každý deň úmrtie viac ako 4 000 detí. Uganda patrí medzi africké krajiny, kde je riziko vzniku chorôb súvisiacich so znečistenou vodou veľmi vysoké. Hnačkovité ochorenia sú druhou najrozšírenejšou príčinou úmrtia detí v krajine.

Znečistená voda a nevhodná sanitácia devastujú životy afrických detí a ohrozujú ich zdravie napr. dehydratáciou, silnými hnačkami, cholerou, cudzopasníkmi a týfusom. Zmes soli a cukru rozpustená v sterilizovanej vode dokáže stabilizovať dehydrované deti a zachrániť milióny detských životov. Umytie rúk mydlom a čistou vodou znižuje úmrtnosť detí na chronické hnačky a radikálne znižuje ich chorobnosť. Inštalácia púmp na vodu oslobodí deti od každodenných niekoľkokilometrových pochodov za vodou a od nosenia neúmerne ťažkých nádob. Vybudovanie vodovodov zlepší životné prostredie v okolí školy, kam sú deti nútené chodiť na toaletu, keďže neexistujú sanitačné zariadenia v okolí bydliska. Zlepšenie hygieny a sanitácie v Ugande zabezpečí zredukovanie hnačkovitých ochorení o 20 % a počet úmrtí na hnačky až o 50 %.

Aké aktivity budú financované zo zbierky pre ohrozené deti v Ugande?

  • výstavba čistiacich zariadení na slnečný pohon, ktoré privedú pitnú vodu do škôl, zdravotných stredísk a ďalších verejných budov,
  • výstavba bezpečných latrín pre viac ako 2 500 domácností,
  • vzdelávanie miestnych technikov v oblasti obsluhy a údržby vodovodných a sanitačných zariadení,
  • šírenie osvety medzi deťmi a ich rodičmi, vďaka ktorej si osvoja základné hygienické návyky.

unicefObchodná akadémia v Žiline sa v školskom roku 2013/2014 zapojila do programu organizácie UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Cieľom  iniciatívy je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia s radosťou. Súčasťou programu sú aktivity humanitárneho a sociálneho  charakteru, na ktorých sa podieľa žiacka školská rada. Aktuálne informácie o programe „Škola priateľská k deťom“ a verejnej zbierke „Týždeň modrého gombíka“ sú dostupné na www.unicef.sk.