UNICEF – S každým prvákom sa ráta!

Detský fond UNICEF vznikol v roku 1948 na pomoc deťom v Európe a Ázii po skončení druhej svetovej vojny. Organizácia spojených národov poverila UNICEF presadzovať ochranu práv detí, spĺňať ich základné potreby a rozširovať možnosti dosiahnuť ich potenciál. UNICEF sa angažuje v zabezpečení ochrany pre znevýhodnené deti – predovšetkým obete vojny, prírodných katastrof, extrémnej chudoby a všetkých foriem násilia a zneužívania.

Obchodná akadémia v Žiline realizuje v školskom roku 2013/2014 program Škola priateľská k deťom (Child Friendly School), ktorý je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa vo výchovno-vzdelávacom procese. Cieľom programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne, sebaisto a spokojne. V záujme humanizácie výchovno-vzdelávacieho procesu a strategickej vízie Slovenského výboru pre UNICEF sme privítali na našej škole dobrovoľníčku Ivanu Gregorovú, ktorá prostredníctvom aktivít zážitkového učenia predstavila žiakom 1. ročníka obsah Dohovoru o právach dieťaťa. Interaktívne stretnutie junior ambasádora s našimi prvákmi sa uskutočnilo dňa 4. marca 2014. Žiaci sa veľmi aktívne zapojili do netradičného workshopu a prezentácie činnosti organizácie UNICEF vo svete.

Deti budú srdcom každého nášho zámeru a postaráme sa, aby bol ich hlas vypočutý. Budeme upozorňovať na nerovnosť, postavíme sa proti diskriminácii a zastavíme porušovanie ich práv“.