UNICEF – Naša pomoc africkým deťom

Všetky deti majú právo na vzdelanie, ktoré im dáva nádej na kvalitný život a budúcnosť. Napriek tomu viac ako 61 miliónov detí na svete nemôže chodiť do školy. Len v subsaharskej Afrike je viac ako 45 miliónov detí, pre ktoré je možnosť vzdelávať sa nedostupná. Znamená to, že každé tretie africké dieťa školu nenavštevuje.

Celosvetová kampaň UNICEF „Školy pre Afriku“ vznikla v roku 2004 v spolupráci s Nadáciou Nelsona Mandelu a Hamburg Society. Kampaň sa orientuje na pomoc sirotám, deťom trpiacich AIDS a deťom žijúcim v oblastiach postihnutých prírodnými katastrofami alebo vojnovými konfliktami. UNICEF spolupracuje s vládami, miestnymi zastupiteľstvami, komunitami a partnermi v jedenástich afrických krajinách (Angola, Burkina Faso, Etiópia, Juhoafrická republika, Madagaskar, Mali, Malawi, Niger, Mozambik, Rwanda a Zimbabwe) s cieľom vytvoriť podmienky na vzdelávanie detí a zabezpečiť im bezpečné prostredie, kde sa môžu vzdelávať a hrať. Stabilita a udržateľnosť detí v škole je kľúčom k úspechu kampane.

unicef „Školy pre Afriku“ je jednou z najúspešnejších kampaní organizácie UNICEF a každým rokom láka tisícky nových prispievateľov. Tento školský rok nechýbala ani Obchodná akadémia v Žiline, ktorej žiaci získali v rámci finančnej zbierky „Palacinkový deň pre Afriku“ symbolickú sumu 52,00 EUR za predaj palaciniek. Palacinkový deň pre Afriku sa uskutočnil dňa 10. februára 2015 a zásluhou žiakov III.D sa naša škola zmenila na netradičné miesto podpory africkým deťom. Veľké poďakovanie za organizáciu podujatia patrí Monike Varechovej, Nikole Šolcovej, Adriáne Friedlovej, Adriane Rábikovej, Kristíne Mihalčatinovej, Laure Kapustovej a Lukášovi Ladiverovi.