Udalosti - 15 apr 19

Dátum Udalosť
15/04/2019 - 17/04/2019 KOŽAZ – III.A,B,G
15/04/2019 PČOZ – Obhajoba projektu
15/04/2019 Riaditeľské voľno IV.A,B
15/04/2019 Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 3. štvrťrok

Čo nás ešte čaká?

Powered by Events Manager