Udalosti - 31 jan 18

Dátum Udalosť
31/01/2018 Finančná gramotnosť – 3. ročník
31/01/2018 Ukončenie vyučovania v 1. polroku (odovzdávanie výpisov vysvedčení: 1.roč. – cez 3.VH, 2.a 4.roč.-cez 7.VH, 3.roč. – po ukončení FG)

Čo nás ešte čaká?

Powered by Events Manager