tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

ÚFIČ MS – opravný termín

Dátum a čas:13/09/2019 Celodenná



Čo nás ešte čaká?