tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Štátna skúška z písania na stroji

Dátum a čas:08/06/2018 CelodennáČo nás ešte čaká?